Makna Simbolik Perayaan Kuningan

Kuningan merupakan rangkaian hari raya galungan yang jatuh setelah 10 hari, tepatnya Sabtu keliwon wuku kuningan. Kata Kuningan memiliki makna “kauningan” yang artinya mencapai pengetahuan spiritual dengan…

Makna Hari Penyekeban, Penyajan dan Penampah

Setiap perayaan hari suci keagamaan tidak lepas dari makna simbolis dan makna filosofis dalam pelaksanaanya. Penyekeban, Penyajan dan Penampahan adalah tiga runtutan rangkaian Hari Raya Galungan yang…

Makna Sarana Persembahyangan dalam Agama Hindu

Om Swastyastu.Dalam ajaran agama Hindu Persembahyangan merupakan salah satu cara menyampaikan bhakti sekaligus upaya mendekatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Persembahyangan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu Nitya…